За нас

Фирма „СимРа Консултинг Истърн Юръп“ ЕООД е създадена през месец май 2008 година с предмет на дейност: Извършване на услуги по подбор на персонала, провеждане на психологически изследвания, свързани с подбор на персонала, прилагане на иновативни високотехнологични подходи, като онлайн подбор и разработка и адаптация на въпросници и тестове за оценка и подбор, развитие на персонал и екипна съвместимост, посредническа дейност и наемане на работа в България и чужбина, организиране на курсове по придобиване на професионална квалификация, консултантска дейност, Електронен бизнес, телеметрия и пийпълметрия, интелигентни транспортни системи, сателитни и космически технологии, наука и растеж.

Ние сме консултанти, които присъстват на пазара на труда повече от 15 години. Нашите участия по локални и международни конференции и други професионални публични събития като лекции, журиране, хакатони и кариерни изложения са десетки. Клиентите ни са както локални, така и европейски и международни компании. Освен различни компании наши клиенти са и кандидатите за работа за локални и международни позиции, a също обучаеми лица, желаещи да повишават и надграждат непрекъснато своята квалификация. Предлагаме качествени услуги както на работодатели, така и на служители. За нас кандидатите за работа и организациите не са просто клиенти или ресурс, а партньори и посланик на нашата фирмена марка. Ние непрекъснато изследваме пазара на труда за иновативни и международно доказани практики, които придобиваме и успешно прилагаме в синергия с нашите клиенти.

  • Ние имаме доказана експертиза в работните области, в които специализираме
  • Услугата, която предлагаме е качествена и навременна 
  • Ако нямаме ресурс за изпълнение, ние не бихме Ви подвели
  • При нас кандидатстват качествени кандидати, които се превръщат в лоялни служители
  • Ние можем да бъдем и Ваши медиатори, когато възникне проблем между Вас и служителите Ви, докато конфликтната ситуация бъде отстранена

МИСИЯ: Ние вярваме, че всеки служител е редно да бъде щастлив на работното си място, за да може да постига максимално добри резултати при оценка на изпълнението на работните ангажименти и така да постига баланс между личния и професионалния си живот. При подборът на персонал ние търсим най-добрата съвместимост между нуждите и търсенето на клиентите ни. Наши клиенти са както кандидатите за работа, така и работодателите им. В дългосрочен план успешния подбор на персонал за работодателите води до по-висока мотивация на служителите им, по-висока работна продуктивност, по-голяма работна ангажираност, по-ниско текучество, по-разпознаваема работодателска марка, възвръщаемост на инвестициите. Това е подборът на персонал, който води до печеливш и за двете страни резултат – и за кандидатът за работа и за работодателят.

ВИЗИЯ: Ние постигаме целите и мисията на фирмата си чрез прилагане на научно доказани методи и техники за подбор на персонал от сферата на управлението на човешките ресурси, използвайки всички налични съвременни технологии и психологически инструментариуми, приложими по желание на компаниите и след получено съгласие от кандидатите. Тези професионални техники улесняват процеса на намиране на служители и ускоряват назначаване на работа на най-релевантните профили на кандидати спрямо нуждите на нашите корпоративни клиенти – работодателите. Добавената стойност от нашите услуги за нашите кандидати за работа е т.нар. кандидатско преживяване, което подпомага и ускорява качественото им позициониране на пазара на труда, изключителни професионални възможности и баланс между работа и личен живот. Ние сме консултанти по човешки ресурси, които  са в състояние да подпомогнат цялостното професионално развитие на всеки търсещ работа, чийто профил съответства на нашата бизнес експертиза.

bg_BGBG
Scroll to Top