Радостина Илиева

Радостина Илиева е консултант в областта на човешките ресурси и всички свързани дейности в сферата като: ✅ подбор на персонал, ✅ оценка на служители, ✅ управление на работодателска марка, ✅ onboarding, маркетинг за набиране на персонал, ✅ проучвания на пазара на труда (маркетинг и социология), ✅ политики по културно разнообразяване (DEI), ✅ преквалификация и продължаващо обучение на учащи се и възрастни, ✅ изходящи интервюта.

Тя също е предприемач, който създава прототипи на бизнес модели, решаващи различни проблеми, посредством създаване на устойчиви бизнес решения.

Радостина Илиева има повече от 15 години бизнес опит, през които е работила с различни бизнес организации от различни държави. Тя е сертифициран рикрутер от Националната федерация по набиране на персонал на Ирландия, сертифициран работодателски бранд мениджър от London Employer Brand Academy.

Радостина Илиева се е представяла като лектор и жури на различни национални и международни формати през последните години:

▶ StartUp Конференция София 2008,
▶ AUGB&AIESEC Business in Practice – IT Track Благоевград 2011,
▶ Международен бизнес хакатон Любляна Словения 2016 – бизнес случай Argetta,
▶ Digital4Plovdiv, 2019 гост-лектор с онлайн статия в Дискусионен панел 2 Полезни съвети и работни практики,
▶ Програма Teenovator 2020-2021, 2021-2022 учебни години като ментор на ученици, които искат да станат млади предприемачи

bg_BGBG
Scroll to Top